Gespeende biggen zijn op varkensbedrijven de diercategorie waar de meeste gezondheidsproblemen voorkomen. Daarom heeft Vewi Techniek een drinkwater- en voersysteem ontwikkeld dat afgestemd is op het natuurlijk gedrag van gespeende biggen: de Vewi Feeder!

 

Tijdens de ontwikkeling van de Vewi Feeder heeft onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de Feeder op het technisch resultaat. Hieruit zijn de onderstaande conclusies getrokken:

  1. Biggen die gevoerd zijn met de Vewi Feeder nemen van spenen tot 35 dagen na spenen meer voer (p=0.03) en water (p=0.06) op en groeien 37 g/dag (p=0.10) harder dan de biggen in de controlegroep bij een vergelijkbare voederconversie;
  2. voornamelijk de eerste dag na spenen nemen de biggen bij de Vewi Feeder meer voer op (167 g/big) dan de controlegroep (50 g/big);
  3. zien eten doet eten; alleen al in de eerste 6 uur na spenen steken de biggen bij de Vewi Feeder gemiddeld 30 tot 35x hun kop in de Feeder t.o.v. 15 tot 22x bij conventionele voer– en drinkwaterverstrekking.(Hiervan was één derde in de droogvoerbak en twee derde in het drinkbakje).

 

Het uiteindelijke succes van de Vewi Feeder komt door de geïntegreerde voer– en drinkwaterverstrekking. Dit biedt kansen om de water- en voeropname direct na spenen te verhogen. Door de ronde vorm van de Vewi Feeder en plaatsing midden in het hok wordt het groepsgewijs eten en drinken gestimuleerd. Verder wordt het voer optimaal aan de dieren aangeboden, waardoor vermorsing van voer en water tot een minimum wordt beperkt. Ook de verstelbare drinkhoogte heeft een positief effect op de voeropname, de bak groeit als het ware mee met de biggen.

 

Door de betere voer- en wateropname gecombineerd met de hogere groei, betere voederconversie en verbeterde gezondheid,  zorgen deze factoren ervoor dat de investering in de Vewi Feeder snel terugverdiend wordt.

 

De Vewi Feeder is leverbaar in vier uitvoeringen.

 

Download hier:
Effect van voersysteem op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen.pdf
– Handleiding en tips Feeder.pdf