De omgeving van het dier wordt steeds belangrijker. De temperatuur, luchtkwaliteit (concentraties NH3, CO2 en fijnstof) en relatieve luchtvochtigheid in de afdeling hebben invloed op het welzijn van uw veestapel en dus op de voeropname.

 

Door de toegenomen aandacht voor deze parameters is het monitoren van deze gegevens de laatste jaren veel belangrijker geworden. Hierdoor is ook de behoefte naar goede dataregistratie sterk toegenomen.

 

Om beter te kunnen sturen op de leefomgeving van uw dieren (en om de verworven data beter te registreren) heeft Vewi Techniek samen met Venke Systems diverse omgevings- en monitoringssystemen ontwikkeld om het dierwelzijn te verbeteren.

 

Voorbeelden zijn:

  • De Vewi Vernevelaar
  • De Venke Leakguard
  • De Venke Drinkwatermonitor
  • De Vewi Waterqualitycontrol
  • De Venke Airqualitycontrol

Indien het systeem dat u wenst niet voorkomt in ons assortiment, staan we graag voor u klaar om samen met onze partner u alsnog van het juiste systeem te voorzien.