De werkomgeving van uw personeel wordt steeds belangrijker. De temperatuur, luchtkwaliteit (concentraties NH3, CO2 en fijnstof) en de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte hebben invloed op de het welzijn van uw personeel en dus op de productiecapaciteit.

 

Door de toegenomen aandacht voor deze parameters is het monitoren van deze gegevens de laatste jaren veel belangrijker geworden. Hierdoor is ook de behoefte naar goede dataregistratie sterk toegenomen.

 

Om beter te kunnen sturen op de verworven data (en om de verworven data beter te registreren) heeft Vewi Techniek samen met Venke Systems diverse omgevings- en monitoringssystemen ontwikkeld om het welzijn te verbeteren.

Voorbeelden zijn:

  • De Vewi Vernevelaar
  • De Venke Leakguard
  • De Venke Watermonitor
  • De Venke Waterqualitycontrol
  • De Venke Airqualitycontrol

 

Indien het systeem dat u wenst niet voorkomt in ons assortiment, staan we graag voor u klaar om samen met onze partner u alsnog van het juiste systeem te voorzien.