Project:

Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen

In het POP3-project Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen wordt aan verschillende doelen van het Programma Vitale Varkenshouderij gewerkt. Dat is gedaan door het ontwikkelen van mobiele laboratoriumfaciliteiten, waarbij op locatie het water, de mest, de reinheid en het stalklimaat worden geanalyseerd. Voordeel van een mobiel lab is dat de resultaten direct beschikbaar komen. Deze metingen zijn aanvullend op onafhankelijke analyses van onder andere voersamenstelling, kwaliteit van het voer, waterkwaliteit, stalklimaat en mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak. Varkenshouders gaan hierdoor meer gebruik maken van dit soort analyses.

In het project wordt in twee voorbeeldstallen meetapparatuur geïnstalleerd en getest. Hierin zijn een aantal interessante bevindingen gedaan, zoals bijvoorbeeld over de bruikbaarheid van sensors. De ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’ benut dit project om hun integraal certificeringssysteem door te ontwikkelen, waarmee zij richting supermarkten en consumenten aantonen dat het vlees aan hoge eisen van dierwelzijn, milieu en arbeidsomstandigheden voldoet.